Kansen voor de maakindustrie in Gelderland

Delen
door: 
ingediend op : 
vrijdag, 28 november, 2014

Klik hier (of op de link onderaan de pagina) voor een PDF waarin een belangrijk rapport is opgenomen van de gemeente Arnhem over de kansen van 3D-printing voor de provincie Gelderland.

Inleiding: In Nederland staat de maakindustrie al decennia onder druk. Onder invloed van de hoge kosten van arbeid is veel productie verplaatst naar zogenaamde lage lonen landen. De laatste jaren groeit het inzicht dat een vitale maakindustrie een cruciaal onderdeel is van een gezonde economie. Recent laten onze oosterburen zien hoe groot de veerkracht is van hun economie. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de moderne Duitse maakindustrie.

Het provinciebestuur van Gelderland wil zich op een goede manier verhouden tot deze ontwikkelingen. Meer in het bijzonder gaat het dan om de kansen van 3D-printing voor de maakindustrie in Gelderland. Voorliggende verkenning is uitgevoerd om na te gaan of de provincie hierop toegespitste activiteiten moet oppakken. En, wanneer dat het geval is, hoe deze er dan uit moeten zien.
 
Opdrachtgever: Dominique Binkhorst, provincie GelderlandAuteur: Rob Schouten (NieuwBeeld) in samenwerking met Henk Buining (TNO)